Advokatske za IT pravo

IT pravo

Naša advokatska kancelarija ima ekspertizu u pružanju pravne pomoći u oblasti IT prava, polja koje igra ključnu ulogu u sadašnjem i budućem poslovanju. U industriji koja se brzo menja i neprestano se razvija, pružamo ne samo stručne savete već i inovativna rešenja koja odražavaju najnovije trendove i prakse.

Premošćavanje jaza između tehnologije i zakona

S obzirom na eksponencijalni rast tehnologije, pravni okvir često ima poteškoća da se prilagodi na adekvatan način. U našoj advokatskoj kancelariji, fokusiramo se na pružanje stručnih i sveobuhvatnih analiza izazova koje ovaj brzi razvoj nosi. Pratimo najnovije tehnološke trendove i tehnike kako bi naši klijenti bili korak ispred u pravnom smislu.

Internet i pravo

Internet i informacione tehnologije su postale centralni aspekt modernog života i poslovanja. Sa rastom ovog sektora, potrebe za pravnim ekspertizama se takođe povećavaju. Naša kancelarija pruža podršku u brojnim oblastima, od zaštite podataka i autorskih prava do digitalnih valuta i e-commerce.

IT pravo je multidisciplinarna oblast koja je podložna domaćim i međunarodnim pravnim propisima.

Pravna podrška u oblasti IT prava

Naše pravna podrška u oblasti IT obuhvata podršku na različitim nivoima poslovanja u vezi sa IT sektorom, uključujući podršku za startapove, zaštitu intelektualne svojine, regulatornu usklađenost, IT ugovore i zaštitu privatnosti podataka. Naša kancelarija ima ekspertizu u oblasti IT prava i posvećena je postizanju uspeha naših klijenata u digitalnoj eri.

Naša pravna podrška obuhvata zaštitu podataka i usklađivanje sa GDPR-om, pružanje podrške u vezi sa e-trgovinom i elektronskim poslovanjem, zaštitu od sajber napada i upravljanje rizicima, digitalno autorsko pravo i pravne aspekte blockchain tehnologije i kriptovaluta.

Internet

Ugovori u IT pravu

Klijenti nam se najčešće obraćaju povodom sastava ugovora specifičnih za IT oblast, pa smo usko stručni upravo za sastav i analizu ovakvih ugovora, od kojih su najredovniji:

  • Ugovor o licenciranju softvera
  • Ugovor o razvoju softvera
  • Ugovor o narudžbini autorskog dela
  • Ugovor o licenci za nosioca prava na aplikaciji
  • SaaS / PaaS / IaaS ugovori
  • Ugovori o outsourcing-u programera
  • Ugovori o poverljivosti informacija (NDA)
  • Politike privatnosti i uslovi korišćenja za aplikacije i web sajtove.