Blog

Pored različitih advokatskih usluga koje obuhvataju kako vansudsko, tako i sudsko zastupanja pred različitim državnim i privatnim organima organizacijama, svojim klijentima pruža i usluge pravnog savetovanja. Pravni saveti advokata su dosta raznovrsni i zavise od konkretne pravne situacije klijenta, te smo odlučili da na ovoj blog stranici serijom stručnih tekstova obradimo i odgovorimo na neka od najčešćih pitanja i spornih pravnih situacija sa kojima se suočavamo u praksi... Pročitaj više

Ističemo informacije navedene u tekstu ne predstavljaju pravni savet, već da imaju informativan karakter. Stoga preporučujemo da se ovi tekstovi čitaju i koriste radi dobijanja opštih informacija i bližeg upoznavanja sa stanjem stavri u određenoj oblasti, a da se u slučaju potrebe zastupanja i komplikovanih pravnih problema klijenti jave advokatu jer svako pravno pitanje ima svoje osobenosti koje odgovaraju konkretnom slučaju, pa tako nijedan tekst ne može zameniniti neposredan kontakt i razgovor.

Objavljeni tekstovi pokrivaju teme iz porodičnog prava, radnog prava, naslednog prava, IT prava, imovinskog prava, privrednog prava, naknade štete i drugih.

Budite slobodni da nas kontaktirate u slučaju potrebe za zastupnjem ili dodatnim informisanjem.

Dete, razvod braka

Razvod braka

Kako pokrenuti razvod braka je jedno od najčešćih pitanja koja nam postavljaju klijenti. Naučna Istraživanja su pokazala da je razvod braka drugi najstresniji događaj sa kojim se čovek može suočiti. Potreba da se pronađe iskusan advokat za razvod braka je tim pre veoma značajna jer vam advokat može pomoći da ceo proces završite lakše i brže, tako što će akumulirati deo stresa i izboriti se za vaša prava profesionalnim i stručnim radom. U ovom tekstu pisaćemo o samom pokretanju postupka razvoda, načinima razvoda braka, potrebnoj dokumentaciji i drugim važnim pitanjima od samog početka procesa pa do njegovog okončanja.

Alimentacija

Alimentacija

U ovom tekstu pisaćemo kako se ostvaruje pravo na alimentaciju, načinu uspostavljanja alimentacije, pravima i obavezama poverioca i dužnika izdržavanja, visini i načinu isplate alimentacije i posledicama neplaćanja alimentacije.. Pitanje alimentacije najčešće je vezano za postupak razvoda braka roditelja, ali i nakon toga kada je potrebno promeniti visinu alimentacije. O razvodu braka pisali smo u blogu Razvod braka (ovde stavi link koji upućuje na ovaj tekst) Pravo na izdržavanje imaju i druga lica u skladu sa zakonom. Više o tome saznajte u tekstu.

Radna dozvola

Radna dozvola za strance

Stranac u Republici Srbiji može da obavlja samo one poslove za koje mu je izdata radna dozvola. Radnu dozvolu treba razlikovati od odobrenja za privremeni boravak stranaca. Zbog složene procedure ishodovanja izveštaja o testu tržišta rada, koji predstavlja neophodan uslov za dobijanje dozvole, naša kancelarija podnosi zahtev za radnu dozvolu u ime poslodavca. Boravak predstavlja preduslov za dovijanje radne dozvole.

Zgrade

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Dugi niz godina, tržište nekretnina, odnosno njihov promet, najčešće kroz kupoprodaju u našoj zemlji predstavjalo visoko rizičnu i pravnu nesigurnu oblast. Dešavali su se različite pravne sitaucije, od onih u kojima ugovori nisu overavani na zakonom propisan način, pa sve do toga da su se pojedine nepokretnosti prodavele više puta, a pojedini su u slučaju da su menjali plac za stanove, ostajali i bez jednog i bez drugog. Nerešena imovinsko-pravna pitanja i posle više od decenije od kako je nepokretnos prometovana, svakodnevna su pojava. Situacija je danas u pogledu pravne sigurnosti donekle bolja, ali kako kupci, tako i prodavci, ukoliko ne zatraže stručnu pomoć često mogu napraviti grešku koja će ih skupo koštati. Kako je pravni promet sve češći, tako je i angažman advokata sve neophodniji.

Ujed psa

Ujed psa lutalice - Naknada štete

Advokat za naknadu štete odgovara na najvažnija pitanja koja se odnosne na naknadu štete koja je nastala u slučaju da vas je ujeo pas lutalica.


Saznajte kako da naplatite štetu od grada ako vas je ujeo pas lutalica. Jedan od najčešćih osnova za naknadu štete je ujed psa lutalice. Usled ujeda psa lutalice, nastaje nematerijalna šteta koja se ogleda u pretrpljenom strahu i fizičkom bolu, kao i materijalna, koja se ogleda u oštećenju na garderobi. Advokat Novi Sad za naknadu štete vam pomaže da zaštitite i ostvarite svoja prava na najefikasniji način i u punom obimu.

Nekretnina

5 koraka do nekretnine u Srbiji za strance

Interesuje vas da li uopšte možete da steknete pravo svojine na nekretninama u Srbiji, na koji način i koji su troškovi? U ovom blogu ćemo predstaviti kako do željene nekretnine u Srbiji ukoliko ste inostrani državljanin.

Ostavinska rasprava

Ostavinska rasprava, kompletan vodič, kako do nasledstva?

Zanima vas koji su to najvažniji koraci koje morate preduzeti u postupku raspravljanja zaostavštine? Koja su vaša prava? Kako da ih ostvarite i zaštitite? Advokat novi sad će vas u ovom blog tekstu sprovesti kroz ceo postupak ostavinske rasprave i kako da dođete do nasledstva.