Blog

Pravni saveti advokata su dosta raznovrsni i zavise od konkretne pravne situacije klijenta, te smo odlučili da na ovoj blog stranici serijom stručnih tekstova obradimo i odgovorimo na neka od najčešćih pitanja i spornih pravnih situacija sa kojima se suočavamo u praksi... pročitaj više

Ističemo informacije navedene u tekstu ne predstavljaju pravni savet, već da imaju informativan karakter. Stoga preporučujemo da se ovi tekstovi čitaju i koriste radi dobijanja opštih informacija i bližeg upoznavanja sa stanjem stavri u određenoj oblasti, a da se u slučaju potrebe zastupanja i komplikovanih pravnih problema klijenti jave advokatu.

Razvod braka

Razvod braka

Jedno od najučestalijih pitanja koja nam klijenti postavljaju jeste kako pokrenuti razvod braka.

Ovaj blog će vam pružiti smernice od početka do kraja o procesu razvoda braka, načinu na koji se brak može razvesti i neophodnim dokumentima.

Alimentacija

Alimentacija

U ovom tekstu pisaćemo kako se ostvaruje pravo na alimentaciju, načinu uspostavljanja alimentacije, pravima i obavezama poverioca i dužnika izdržavanja, visini i načinu isplate alimentacije i posledicama neplaćanja alimentacije.

Ostavinska rasprava

Ostavinska rasprava, kompletan vodič, kako do nasledstva?

Zanima vas koji su to najvažniji koraci koje morate preduzeti u postupku raspravljanja zaostavštine? Koja su vaša prava? Kako da ih ostvarite i zaštitite? Advokat novi sad će vas u ovom blog tekstu sprovesti kroz ceo postupak ostavinske rasprave i kako da dođete do nasledstva.

Zgrade

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Razmišljate o kupovini ili prodaji nekretnine? Kroz lavirint pravnih propisa i zamki, na terenu koji je prepun pravnih mina koje mogu skupo da vas koštaju, donošenje pravilne odluke je ključno. Na ovom blogu ćemo rastumačiti sve što trebate znati kako biste doneli pravu odluku za sigurnu i uspešnu kupovinu.

Ujed psa

Ujed psa lutalice - Naknada štete

Saznajte kako da naplatite štetu od grada ako vas je ujeo pas lutalica. Jedan od najčešćih osnova za naknadu štete je ujed psa lutalice. Usled ujeda psa lutalice, nastaje nematerijalna šteta koja se ogleda u pretrpljenom strahu i fizičkom bolu, kao i materijalna, koja se ogleda u oštećenju na garderobi.

Nekretnina

5 koraka do nekretnine u Srbiji za strance

Interesuje vas da li uopšte možete da steknete pravo svojine na nekretninama u Srbiji, na koji način i koji su troškovi? U ovom blogu ćemo predstaviti kako do željene nekretnine u Srbiji ukoliko ste inostrani državljanin.

Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu, sve što treba da znate

Ugovor o poklonu je ugovor kojim se jedno lice, poklonodavac obavezuje da će pokloniti određenu stvar ili pravo bez ikakve naknade drugom licu, odnosno poklonoprimcu.

Radna dozvola

Radna dozvola za strance

Stranac u Republici Srbiji može da obavlja samo one poslove za koje mu je izdata radna dozvola. Radnu dozvolu treba razlikovati od odobrenja za privremeni boravak stranaca. Zbog složene procedure ishodovanja izveštaja o testu tržišta rada, koji predstavlja neophodan uslov za dobijanje dozvole, naša kancelarija podnosi zahtev za radnu dozvolu u ime poslodavca. Boravak predstavlja preduslov za dovijanje radne dozvole.

Radna dozvola

Otvaranje firme, korak po korak

Kakav je proces otvaranja preduzeća, da li je moguće osnovati firmu online, i koja je tačno potrebna dokumentacija? Ovaj blog koji je sastavio stručnjak za privredno pravo, poslužiće vam kao detaljan vodič kroz sve etape osnivanja firme, uključujući i troškove koji su povezani sa tim procesom.

Otkaz ugovora o radu

Otkaz ugovora o radu

U današnjem brzom i dinamičnom poslovnom okruženju, otkaz ugovora o radu postaje sve češća tema razmatranja kako za poslodavce, tako i za zaposlene. Odluka o prekidu radnog odnosa može imati dalekosežne posledice za obe strane, a proces iza te odluke je pravno regulisan i zahteva dobro poznavanje zakona. U ovom blogu, dublje ćemo se pozabaviti pravnim aspektima otkaza ugovora o radu, razrešiti neke od najčešćih dilema i pomoći vam da razumete vaša prava i obaveze u ovom procesu.

Povreda na radu

Povreda na radu

Prava radnika štite se Zakonom o radu i drugim zakonima, a jedno od osnovnih prava jeste rad u bezbednim i zdravim uslovima. Nažalost, povrede na radu se dešavaju, a posledice mogu biti različitog stepena - od lakših povreda do trajnog invaliditeta ili, u najgorem slučaju, smrtnog ishoda. Ukoliko se nađete u takvoj situaciji, neophodno je da se što pre obratite stručnjaku iz oblasti radnog prava.

Ugovori

Ugovori

Ugovori, mada na prvi pogled možda deluju kao gomila komplikovane pravne terminologije, zapravo čine temelj našeg svakodnevnog života. Bilo da kupujete automobil, iznajmljujete stan, osnivate firmu ili čak preuzimate aplikaciju na mobilnom telefonu, ugovor je tu, kao nevidljiva ruka koja usmerava sve te transakcije.

Testament

Testament

Testament nije samo posljednja volja napisana na papiru, to je odjek koji ostavljamo u svetu posle nas. Imovinsko pravni odnosi između naslednika su često predmet brojnih sudskih sporova, pa tako testament nije samo pisanje o krajnosti, već o trajnosti - stvaranju nečega što će živeti dugo nakon nas. U ovom blogu osvrnućemo se na način sastavljanja testamenta, vrste, sadržinu, prava naslednika, ali i na mogućnost da se testament poništi ili opozove.

Ugovor o delu

Ugovor o delu

Ugovor o delu je osnovni dokument koji reguliše odnos između poslodavca i lica koje obavlja određene poslove, a ne nalazi se u radnom odnosu. Ovaj blog pruža sveobuhvatan pregled ugovora o delu, istražujući njegovu svrhu, bitne elemente, pravne obaveze koje reguliše, kao i česte greške koje se prave prilikom sastavljanja ovog ugovora.

Ugovor o dozivotnom izdrzavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju

U našem društvu, ugovor o doživotnom izdržavanju sve više postaje relevantna tema za starije osobe i njihove porodice. Kroz ovaj blog, želimo da osvetlimo sve aspekte ovog važnog pravnog dokumenta, pružajući temeljne informacije svima koji razmišljaju o ovoj opciji.

Ugovor o radu

Ugovor o radu

Ugovor o radu je ključan dokument kojim se oblikuje odnos između poslodava i zaposlenog. U ovom blogu osvrćemo se na njegove najvažnije odredbe, zakonski okvir, osnovna prava i obaveze ugovornih strana, i vrste radnog odnosa kao i obavezne elemente koje svaki ugovor mora da ima.

Uknjizba nekretnine u katastar nepokretnosti

Uknjižba nekretnine u katastar nepokretnosti

Uknjižba nepokretnosti u katastar predstavlja esencijalni postupak kojim se štite vaša vlasnička prava. Nova zakonska rešenja propisuju da fizička i pravna lica ne mogu samostalno podnositi zahteve katastru, već da to jedino mogu digitalnim putem učiniti advokati i geodetske organizacije kao profesionalni korisnici putem e-šaltera. Stavljanjem svog digitalnog potpisa na dokumentaciju, advokati garantuju pravnu ispravnost dokumentacije.