Zaštita prava potrošača

Potrošači prilikom kupovine određene robe ili korišćenjem usluga imaju očekivanja da ta ista roba, odnosno usluga imaju kvalitet koji će obezbediti njihovo uobičajeno o sigurno korišćenje.

Država je u cilju zaštite potrošača propisala zakone kojima se garantuju osnovna potrošačka prava.

Mnoge firme poštuju pravila i zakone, i samim time i svoje mušterije, ali postoje i one koje to ne čine.

U ovakvim situacijama možete biti nepravedno tretirani u vezi duga, provizije ili finansijske usluge, platiti skrivene ili neosnovane troškove, kupiti proizvod koji ne funkcioniše ili ugovoriti uslugu koja nije ispunjena kako je nameravano itd.

Šta više, odmor i agencijski aranžman koji ste kupili mogu biti netačno predstavljeni prilikom prodaje što može narušiti Vaše uživanje u odmoru.

Osim ovoga, u praksi se često dešava, pogrešno ili nepotpuno prikazivanje proizvoda, neizdavanje garancije, neispravni proizvodi, nepoštovanje uslova garancije, nepravilna naplata duga, i drugo...

Ako smatrate da je neka kompanija sa vama postupala na nepošten način, naša kancelarija je posvećena i usmerena ka tome da zaštiti Vaša prava.