Advokat za zaštitu prava potrošača

Zaštita prava potrošača

Potrošači prilikom kupovine određene robe ili korišćenjem usluga imaju očekivanja da ta ista roba, odnosno usluga imaju kvalitet koji će obezbediti njihovo uobičajeno o sigurno korišćenje.

Država je u cilju zaštite potrošača propisala zakone kojima se garantuju osnovna potrošačka prava.

Mnoge firme poštuju pravila i zakone, i samim time i svoje mušterije, ali postoje i one koje to ne čine.

U ovakvim situacijama možete biti nepravedno tretirani u vezi duga, provizije ili finansijske usluge, platiti skrivene ili neosnovane troškove, kupiti proizvod koji ne funkcioniše ili ugovoriti uslugu koja nije ispunjena kako je nameravano itd.

Šta više, odmor i agencijski aranžman koji ste kupili mogu biti netačno predstavljeni prilikom prodaje što može narušiti Vaše uživanje u odmoru.

Osim ovoga, u praksi se često dešava, pogrešno ili nepotpuno prikazivanje proizvoda, neizdavanje garancije, neispravni proizvodi, nepoštovanje uslova garancije, nepravilna naplata duga, i drugo...

Ako smatrate da je neka kompanija sa vama postupala na nepošten način, naša kancelarija je posvećena i usmerena ka tome da zaštiti Vaša prava.