Advokat Novi Sad

ADVOKATSKA KANCELARIJA DAČEVIĆ

Dobrodošli u advokatsku kancelariju Dačević, vašeg advokata u Novom Sadu.

Pružamo stručnu i profesionalnu pravnu pomoć u svim oblastima prava, kako fizičkim, tako i pravnim licima, domaćim i stranim.

+381 61 24 30 095

Pozovite za pravni savet ili zastupanje

Ponosni smo na transparentnost naših usluga. Zato nudimo kratku početnu konsultaciju bez naplate. Kontaktirajte nas danas da saznate kako možemo da vam pomognemo.

Pravne usluge
Advokat Novi Sad

Pomažemo fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim kompanijama i organizacijama da reše kritične i strateški važne pravne situacije na taj način što posvećujemo vreme da istinski razumemo vaše snove i ciljeve, pružamo svesrdnu i momentalnu podršku koja vam je potrebna da prevaziđete prepreke, iskoristite ukazane prilike i ostvarite svoje ambicije.

Naknada štete

Privredno pravo

 • Osnivanje privrednih društava
 • Pravni due dilligence
 • Sastav osnivačkih ugovora i opštih akata
 • Statusne promene kompanija
 • Restrukturiranje
 • Likvidacija
 • Stečaj
 • Poreski postupak
 • Postupak naplate potraživanja između pravnih lica
 • Zastupanje privrednih društava u sudskim i u postupcima pred državnim organima

Imovinsko pravo

 • Postupak eksproprijacije i faktičke eksproprijacije
 • Izrada svih vrsta ugovora čiji predmet su pokretne i nepokretne stvari (kupoprodaja, zakup, poklon, zajam, posluga itd)
 • Hipoteka i ručna zaloga
 • Savetovanje i zastupanje u oblasti gradnje i dobijanja neophodnih dozvola pred nadležnim organima
 • Pravna analiza u oblasti nepokretnosti
 • Zastupanje u vezi sa uknjižbom nepokretnosti
 • Zastupanje i savetovanje u imovinsko - pravnim sporovima

Radno pravo

 • Izrada i izmena opštih i pojedinačnih akata poslodavca
 • Izrada ugovora o radu, ugovora o delu, ugovora o privremeno-povremenim poslovima
 • Zastupanje u radno-pravnim sporovima
 • Poništaj rešenja o otkazu
 • Poništaj aneksa ugovora o radu
 • Povrede na radu
 • Mobing
 • Putni troškovi

IT i internet pravo

 • Pružanje pravne pomoći i savetovanje pri osnivanju i izgradnji start up-a
 • Ugovori o licenciranju softvera
 • Ugovori o uslugama i razvoju softvera
 • Ugovori o narudžbini autorskog dela
 • SaaS/PaaS/IaaS ugovori
 • Ugovoro o outsorcingu programera
 • NDA-ugovori o poverljivosti informacija
 • Politika poverljivosti i uslovi korišćenja za aplikacije i web sajtove
 • E commerce

Nasledno pravo

 • Sastav testamenta i ugovora o doživotnom izdržavanju
 • Poništaj i pobijanje testamenta i ugovora o doživotnom izdržavanju
 • Ostvarivanje prava nužnih naslednika
 • Pokretanje ostavinskog postupka
 • Savetovanje i zastupanje u ostavinskom postupku

Porodično pravo

 • Pravna zaštita u bračnim i porodičnim odnosima
 • Razvod braka
 • Deoba zajedničke imovine supružnika
 • Alimentacija
 • Vršenje roditeljskog prava
 • Ugovori između supružnika

Sportsko pravo

 • Osnivanje sportskih klubova, udruženja ili saveza
 • Osnivanje privrednih društava u oblasti sporta
 • Zastupanje sportskih klubova ili saveza
 • Sastavljanje menadžerskih ugovora
 • Pravna podrška u posredovanju u pregovorima
 • Pravna podrška kod transfera igrača
 • Medijski ugovori
 • Ugovori o sponzorstvu
 • Nakanda štete zbog izgubljenje ili neisplaćene zarade

Pravo intelektualne svojine

 • Davanje pravnih saveta i mišljenja u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine
 • Zaštita autorskih prava
 • Zaštita patenata i žigova
 • Zaštita podataka i privatnosti, NDA
 • Naknada štete zbog povrede prava intelektualne svojine

Na koji način radimo?

Naš pristup pravu se bazira na inovativnom tumačenju zakona, što nam omogućava da pružimo jedinstvena rešenja našim klijentima.

 • Naša advokatska kancelarija sa sedištem u Novom Sadu nudi rešenja i pomaže ljudima da reše ili spreče svoje pravne probleme.
 • Naše znanje i iskustvo su vaša sigurnost.
 • Apsolutno smo posvećeni interesima i uspehu svakog klijenta.
 • Imamo moderan i progresivan pristup pravu.
 • Mi zajedno činimo pobednički pravni tim.

Šta ljudi kažu o nama?

Jeti doo Irig avatar

Jeti doo Irig

Najbolja i najprofesionalnija advokatska kancelarija u Novom Sadu. Organizovani i pouzdani. Vrhunski stručnjaci.

Sonex doo avatar

Sonex doo

Ozbiljan tim vrhunskih profesionalaca. Svaka preporuka za saradnju! Definitivno najbolji advokat u Novom Sadu.

Sturm UO avatar

Sturm UO

Jedini advokati u Novom Sadu kojima verujem. Najbolji izbor za IT firme i start up-e.

Bojan avatar

Bojan

Veoma dobar, uigran i profesionalan tim. Oduševljen sam kvalitetom, načinom rada i ljubaznošću kojom se pristupilo mom slučaju. Svaka preporuka.

Igor avatar

Igor

Izuzetno stručni advokatski tim. Vrhunska komunikacija, saradnja kao i dijagnostika problema!

Vesna avatar

Vesna

Brzo rešenje i moderan pristup rešavanju sporne situacije. Imali smo fantastičnu saradnju. Dostupni u svakom trenutku, stručni i veoma profesionalni.

Advokat Novi SadAdvokatska kancelarijaPravne uslugeAdvokatska kancelarija Novi Sad