Advokat za privredno pravo

Privredno pravo

Privredno pravo je kompleksna, multidisciplinarna oblast, kroz koju se prožimaju i druge grane prava, obligaciono, poresko, pravo intelektualne svojine itd, što može predstavljati veliki izazov kako za kompanije, tako i za advokate. Iskusan pravni stručnjak čini razliku.

Prilikom osnivanja kompanije, biznisa i startup-a, važne odluke moraju biti donete. Neke od najvažnijih odluka pri osnivanju su odabir pravne forme, načina organizovanja i finansiranja biznis projekta i zaključivnja ugovora sa drugim privrednim društvima.

U zavisnosti od pravne forme, vlasinici će se suočiti sa različitim izazovima.

Privredna društva u svom poslovanju, mogu se suočiti sa iznenadnim vlasničkim i ugovornim sporovima, privrednim prekršajima i poreskim problemimima itd.

U tim trenucima, savet može vam pomoći u nalaženju potrebnog rešenja.

Advokati u našoj kancelariji iskustvo su sticali radeći u jednoj od najvećih advokatskih kuća na Balkanu na nekim od najizazovnijih pravnih sporova u oblasti privrednog prava, pre nego što su se odlučili da otvore samostalnu kancelariju.

Značajno iskustvo u ovoj oblasti, našu advokatsku kancelariju već sada prepoznatljivim i pouzdanim partnerom nekih od najvećih kompanija u zemlji, kako domaćih tako i stranih.

Naš tim stručnjaka je spreman da pruži blagovremen savet i pomoć u svim pitanjima koja se tiču vašeg poslovanja.

Ono što naši partneri veoma cene jesu naša efikasnost, brzina i potpuna posvećenost rešavanju izazova i prepreka sa kojima se susreću na dnevnom nivou, čime unapređujemo i efikasnost njihovog poslovanja.

Otvaranje firme

Jedino su advokatske kancelarije stručne za pružanje pravih saveta i pripremu potrebne dokumentacije radi otvaranja firme, odabira forme, rešavanja poreskih pitanja, kao i pitanja koja se odnose na zapošljavanje, subvencije, zaštitom prava intelektualne svojine i drugo.

Naša kancelarija pruža pravnu pomoć pri osnivanju firme, uz prisustvo ili u odsustvu osnivača, otvaranje računa u banci, poresko savetovanje, kao i savetovanje u vezi sa zapošljavanjem i boravkom stranaca u Srbiji.

Ugovori u privredi

Svakodnevno različiti privredni subjekti zaključuju veliki broj ugovora različite sadržine. Za ugovore koji se zaključuju u privredi postoji niz specifičnosti zbog čega je osim volje ugovornih strana i karakteristika samog ugovora, neophodno i angažovanje advokatske kancelarije kako biste na najbolji i najefikasniji način zaštitili svoje interese. Naša deviza je bolje sprečiti nego lečiti, što znači da je uvek bolja prevencija nego kasniji sporovi. Svojim klijentima uvek pokušavamo da ukažemo na značaj dobrog sastavljenog ugovora u kojem su detaljno definisani svi uslovi poslovnog odnosa.

Ugovori povodom čijeg zaključenja nam se klijenti najčešće obraćuju su:

 • ugovor o prodaji
 • ugovor o razmeni
 • ugovor o zakupu
 • ugovor o prenosu udela
 • ugovor o građenju
 • ugovor o prevozu stvari i lica
 • ugovor o licenci
 • ugovor o uskladištenju
 • ugovor o nalogu
 • ugovor o komisionoj prodaji ili trgovinskom zastupanju
 • ugovor o špediciji i drugo.

U slučaju da ugovorna obaveza nije adekvatno realizovana, pa se nalazite u poziciji da morate sudskim putem pokrenuti spor radi zaštite svojih prava, ili ste pak tuženi, naša kancelarija će razmotriti i pronaći najefikasniji način kako bi zaštitila vaša prava.

Advokat Novi Sad zajedno sa svojim stručnim saradnicima pruža pravnu podršku pravnog i ekonomskog due dilligenca prilikom kupovine ili prodaje privrednog društva.