Ugovori u sporskom pravu

Sportsko pravo

Profesionalna karijera u sportu, bez obzira da li se radi o vama lično ili o vašem detetu, izuzetno je značajna, što sa sobom povlači i važnost relevantnih pravnih saveta i informacija. Kao profesionalnom sportisti pravovremena zaštitita svojih profesionalnih interesa trebalo bi da bude podjedano značajna kao i sam karijerni napredak.

Različiti sportovi imaju svoje specifične pravne izazove, a svi su regulisani Zakonom o sportu u Srbiji.

Kao mlada grana prava, sportsko pravo je neizostavni deo savremenog pravnog sistema, koji predstavlja mutidisciplinarnu oblast kroz koju se prožimaju druge grane prava, te je za uspešno zastupanje u ovoj oblasti neophodnan uslov, osim poznavanja konkretnog sporta, i dobro poznavanje ostalih grana prava, kao što su pravo intelektualne svojine, obligaciono i radno pravo.

Naša kancelarija zastupa kako profesionalne sportiste tako i klubove i pomaže im da na efikasan način prebrode izazove koje profesionalni sport nosi na dnevnom nivou.

Pravna podrška koju pružamo za sportske subjekte i klubove podrazumeva pomoć od samog osnivanja i savetovanja, pa sve do zastupanja sportista i njihovih transfera u zemlji i inostranstvu, izradu ugovora, regulisanje odnosa sportista sa klubovima i savezima, kao i zastupanje pred poreskim organima i sudovima.

Svesni smo da profesionalni sportisti često treniraju i igraju u izazovnim finansijskim uslovima, što ih može navesti na brzopleto potpisivanje ugovora koji kasnije mogu izazvati brojne probleme. Naša misija je da zaštitimo sadašnji i budući talenat i uspeh naših klijenata, bilo da su fudbaleri, košarkaši, basketaši, teniseri, vaterpolisti, rukometaši, biciklisti, plivači, gimnastičari ili sportisti iz drugih disciplina.

Ugovori u sportskom pravu

Ugovori u sportskom pravu su pravni instrumenti koji regulišu odnose među različitim akterima u sportskoj industriji. Oni služe kao osnova za:

 • Zapošljavanje sportista, trenera, menadžera i drugih učesnika
 • Sponzorske ugovore i transfere sportista
 • Kupovinu sportske opreme
 • Prodaju prava za emitovanje sportskih događaja
 • Uređenje mnogih drugih pravnih aspekata u sportu
 • Iako se mogu zaključiti usmeno, preporučuje se da svi dogovori budu pismeni. Ovo pruža dodatnu sigurnost i olakšava dokazivanje dogovorenih uslova i obaveza ugovornih strana.
Sportsko pravo u fudbalu

Ugovor o angažovanju sportiste

Ugovor o angažovanju sportista je posebna vrsta ugovora o radu koja određuje uslove i obaveze sportista prema klubu ili timu. Obuhvata aspekte kao što su trajanje, plata i sportske obaveze sportista.

Izdvajaju se po nekoliko karakteristika:

 • Klub koji angažuje sportistu nije jedini vlasnik sredstava rada.
 • Sportista obavlja svoj rad van poslovnih prostorija kluba.
 • Dopuštena su ponašanja koja su uobičajeno zabranjena u poslovnim odnosima, ali su u sportu bolje zaštićena.
 • Gotovo uvek uključuju međunarodni element.
 • Radno vreme, odmori i odsustva su fleksibilnije prilagođeni sportskim događajima.
 • Imaju ograničeno trajanje.

Ugovor o korišćenju imena i lika sportiste

Ugovor o korišćenju imena i lika sportiste definiše kako se ime i lik sportiste mogu koristiti za marketinške aktivnosti, uključujući reklame, sponzorstva i promocije proizvoda. Oni omogućavaju brendovima da iskoriste prepoznatljivost i ugled sportiste za poboljšanje sopstvenog imidža i privlačenje ciljne publike koja ima emocionalnu povezanost sa sportistom. S druge strane, sportisti kroz ove ugovore mogu ostvariti značajan prihod i unaprediti svoj lični brend.

Na primer, kada vidite reklamu za patike Adidas koja koristi lik poznatog fudbalskog igrača, znajte da je ta saradnja zasnovana na čvrstom ugovoru o korišćenju imena i lika sportiste.

Ugovor o sponzorstvu

Ugovor o sponzorstvu uspostavlja odnose između sportiste, kluba ili sportskog događaja i sponzora, obuhvatajući njihova prava, obaveze i finansijske aspekte. Na primer, ugovor može precizirati dozvoljene promotivne aktivnosti, troškove sponzorstva, rokove plaćanja, obaveze sponzora u vezi s dostavljanjem reklamnog materijala i relevantne organe za nadzor.

Sponzorstvo predstavlja ključni alat za sportske organizacije, omogućavajući im da unaprede svoje aktivnosti, prošire svoju prisutnost i izgrade čvršće veze s zajednicom. Kroz ove ugovore, sportski klubovi mogu osigurati dodatna finansijska sredstva koja pokrivaju troškove treniranja, putovanja, opreme, kao i povećati svoju vidljivost i prepoznatljivost.

Ugovori sa menadžerima

Ugovori sa menadžerima uređuju odnos između sportista i njihovih menadžera i omogućavaju sportistima profesionalno zastupanje u pregovorima, sponzorstvima, transferima i drugim poslovnim pitanjima. Dakle, zahvaljujući ovim ugovorima, sportisti imaju osobu koja se brine o njihovim interesima van terena.

Svaki sportista može imati koristi od menadžera koji će voditi njegovu karijeru, pomagati u planiranju dugoročnih ciljeva, te birati sponzore i reklamne kampanje koje odgovaraju njegovom imidžu.

S druge strane, menadžeri kroz ove ugovore često dobijaju određeni procenat od prihoda sportista i grade svoju reputaciju, što im otvara nove poslovne mogućnosti.

Ugovori o Stipendiranju Sportista

Ugovori o stipendiranju sportista uređuju odnos između sportskog kluba i igrača koji prima stipendiju i često su prisutni u sportovima gde je neophodno identifikovati i razvijati mlade talente, kao što su fudbal, košarka, ili tenis. Ugovori obično uključuju sledeće odredbe:

 • Iznos stipendije (koji najčešće pokriva određene troškove sportiste, poput školovanja, sportske opreme, medicinskih pregleda i slično)
 • Očekivana dostignuća sportiste (sportska i obrazovna)
 • Trajanje
 • Prava i obaveze ugovornih strana
 • Razlozi za raskid
 • U suštini, ugovori o stipendiranju sportista imaju za cilj podršku razvoju mladih talenata u sportu, pružajući im priliku za obrazovanje, sportski napredak i eventualni prelazak na profesionalni nivo.

  Sportsko pravo u kosarci

  Ugovori o transferu sportista

  Ugovori o transferu sportista igraju ključnu ulogu u sportskom svetu, naročito u fudbalu. Oni uređuju prelazak sportiste iz jednog kluba ili tima u drugi.

  Ovi ugovori obuhvataju detalje poput vrednosti igrača, njegove dosadašnje uspešnosti, transferne naknade, uslova transfera i drugih relevantnih pitanja.

  Ispravno sastavljeni ugovori o transferu obezbeđuju transparentnost i pravnu sigurnost, osiguravajući jasnoću u procesu transfera. Time se smanjuje rizik od potencijalnih sporova između klubova, sportista i ostalih zainteresovanih strana.

  Naplata potraživanja iz sportskih ugovora

  Sportisti, klubovi, sponzori i druge strane često učestvuju u složenim finansijskim transakcijama vezanim za sportske ugovore, koje obuhvataju velike sume novca. U takvim situacijama, precizne ugovorne odredbe su ključne kako bi se izbegli nesporazumi i mogući pravni sporovi.

  Važno je da sportski ugovori sadrže jasno definisane uslove i rokove isplate kao i tačno navedene procedure za rešavanje sporova.

  Naplata potraživanja iz sportskih ugovora često se sprovodi putem arbitraže, jer sudski sporovi mogu biti dugotrajni i nepredvidivi u oblasti sportskog prava.