Radno pravo

Advokat za radno pravo

Radno pravo

Radno pravo je grana prava koja reguliše odnose između poslodavaca i zaposlenih. Ova oblast obuhvata uspostavljanje, razvoj i prekid radnog odnosa, kao i prava i obaveze koje iz toga proizilaze. To uključuje teme poput ugovora o radu, radnog vremena, zarada, bezbednosti na radu, socijalnog osiguranja, i zaštite na radu. Radno pravo takođe pokriva pravila koja se odnose na sindikate, kolektivno pregovaranje i štrajkove.

Za uspešno poslovanje neophodno je imati efikasnu strategiju upravljanja ljudskim resursima, precizno utvrđena pravila i procedure, prikladne ugovore i sveobuhvatno izgrađen radno-pravni sistem.

Moderno poslovanje i razvoj tehnologije unose novi pogled u radne odnose.

Naš pravni tim pruža pravnu pomoć i savetovanje kako fizičkim, tako i domaćim i stranim pravnim licima, kako poslodavce, tako i zaposlene, povodom svih pitanja koja proističu iz radnih odnosa.- od zasnivanja do prekida radnog odnosa.

Savetujemo privredna društva u svim segmentima radnih odnosa - od zasnivanja do prekida radnog odnosa. Kroz međusobnu saradnju i timski rad, efikasno, temeljno, stručno i blagovremeno rešavamo sva pitanja, nedoumice i izazove koji se tiču radnog prava

Poslodavcima pružamo stalnu i svesrdnu pravnu podršku sa ciljem uspostavljanja radno-pravnog sistema u najboljem interesu klijenta kao i njegove zaštite od svakog nepredviđenog scenarija, vodeći računa o zakonitosti njegovog poslovanja.

Trudimo se da ostvarimo blisku vezu sa odeljenjem za ljudske resurse naših klijenata i na taj način zajednički delujemo u vašem interesu. Najvažniji preduslov za uspešno i bezbrižno poslovanje jesu unutrašnja pravila i procedure kojima poslodavac i zaposleni mogu regulisati međusobne obaveze, kako opštim aktima, tako i ugovorom o radu.

Zaposleni i poslodavci

Pravna podrška u oblasti radnog prava

Našim klijentima pomažemo u sledećem:

 • Precizno definišemo ugovore o radu, pravilnik o radu i ostali pravilnike.
 • Ugovori sa različitim klauzulama.
 • NDA (zaštita poverljivosti informacija) i ugovori o poverljivosti.
 • Otkaz ugovora o radu.
 • Kodeksi ponašanja.
 • Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti i pravilnik o video nadzoru.
 • Ugovor o prenosu prava intelektualne svojine.
 • Zastupanje poslodavaca i zaposlenih u postupku sređivanja radne dozvole za strance.

Naša svakodnevna delatnost obuhvata podršku klijentima u kreiranju, pregledanju i upravljanju kompletnom dokumentacijom vezanom za pogodnosti zapošljavanja i finansijske beneficije. Ovo uključuje i upravljanje sredstvima za zdravstveno, socijalno i penzijsko osiguranje (i obavezno i privatno), kao i isplate bonusa zaposlenima, te programe otpremnina.

Prestanak radnog odnosa

Pružamo stručno pravno savetovanje u vezi sa implementacijom disciplinskih sankcija, sporazumnim raskidom ugovora o radu i postupcima davanja otkaza, ciljajući na minimizaciju pravnih rizika za poslodavca. Naša pravna pomoć obuhvataja sve faze - od pregovora do zakonskog zatvaranja procesa otkaza, čime osiguravamo efikasno okončanje takvih procedura uz minimalno trošenje vremena poslodavca.

Interno i vansudsko rešavanje radnih sporova

Pružamo potpunu pravnu pomoć u rešavanju konflikata putem medijacije, mirenja, arbitraže i internih rešenja, s namerom da se izbegnu dugotrajni i često štetni sudski postupci. Pored toga, pružamo vođstvo poslodavcima u pravilnom sprovođenju disciplinskih procedura.

Tim naše advokatske kancelarije izrađuje kako pojedinačne, tako i opšte akte, daje pravna mišljenja i savetuje kako poslodavce tako i zaposlene prilikom zasnivanja radnog odnosa ili prestanka radnog odnosa, pribavljanja radnih dozvola, zastupa u pravnim sporovima iz radnih odnosa, savetuje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zastupa u postupku radi naknade štete zbog povrede na radu i drugo.

Klijenti nam se na dnevnom nivou obraćaju sa različitim pitanjima iz radno pravne materije.

U sporovima iz radnih odnosa, naš tim ima bogato iskustvo u rešavanju sporova koja se odnose na potraživanja iz radnog odnosa, naknade štete zbog nezakonitog otkaza, uvećanja zarade, naknade štete zbog povrede na radu i štete pričinjene poslodavcu, te naš advokatski tim pruža svesrdnu i blagovremenu podršku, i težimo ka tome da se pronađe najefikasnije i najbolje rešenje za našeg klijenta, te pre pokretanja svakog postupka relano procenjujemo šansu za uspeh u nekom od sledećih sporova:

 • poništaj otkaza ugovora o radu,
 • poništaj aneksa ugovora o radu,
 • poništaj drugih rešenja poslodavca,
 • naknadu štete zbog povrede na radu,
 • mobing na radnom mestu (zlostavljanje na radu),
 • diskriminaciju na radnom mestu,
 • naknada zarade i druge naknade.

Ono o čemu posebno vodimo računa i u čemu smo u potpunosti posvećeni jesu pitanja privatnosti i zaštite podataka o ličnosti, kao i sačinjavanju pravih procedura koje se odnose na pitanja upotrebe novih tehnologija i društvenih mreža.

Mobilnost zaposlenih i upućivanje zaposlenih na privremeni rad

Savetujemo poslodavce koji planiraju da pošalju svoje zaposlene na privremeni rad u inostranstvu, bilo u filijali ili zavisnoj kompaniji.