Advokat za radno pravo

Radno pravo

Za uspešno poslovanje neophodno je imati ekifasnu strategiju upravljanja ljudskim resursima, precizno utvrđena pravila i procedure, prikladne ugovore i sveobuhvatno izgrađen radno-pravni sistem.

Moderno poslovanje i razvoj tehnologije unose novi pogled u radne odnose.

Naš pravni tim pruža profesionalnu uslugu i savetovanje kako fizičkim, tako i domaćim i stranim pravnim licima, kako poslodavce, tako i zaposlene, povodom svih pitanja koja proističu iz radnih odnosa.- od zasnivanja do prekida radnog odnosa.

Savetujemo privredna društva u svim segmentima radnih odnosa - od zasnivanja do prekida radnog odnosa.

Kroz međusobnu saradnju i timski rad, efikasno, temeljno, stručno i blagovremeno rešavamo sva pitanja, nedoumice i izazove koji se tiču radnog prava

Poslodavcima pružamo stalnu i svesrdnu pravnu podršku sa ciljem uspostavljanja radno pravnog sistema u najboljem interesu klijenta kao i njegove zaštite od svakog nepredviđenog scenarija, vodeći računa o zakonitosti njegovog poslovanja. Trudimo se da ostvarimo blisku vezu sa odeljenjem za ljudske resurse naših klijenata i na taj način zajednički delujemo u vašem interesu. Najvažniji preduslov za uspešno i bezbrižno poslovanje jesu unutrašnja pravila i procedure kojima poslodavac i zaposleni mogu regulisati međusobne obaveze, kako opštim aktima, tako i ugovorom o radu.

Usluge radnog prava

Našim klijentima pomažemo u sledećem:

Tim naše advokatske kancelarije izrađuje kako pojedinačne, tako i opšte akte, daje pravna mišljenja i savetuje kako poslodavce tako i zaposlene prilikom zasnivanja radnog odnosa ili prestanka radnog odnosa, pribavljanja radnih dozvola, zastupa u pravnim sporovima iz radnih odnosa, savetuje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zastupa u postupku radi naknade štete zbog povrede na radu i drugo.

Klijenti nam se na dnevnom nivou obraćaju sa različitim pitanjima iz radno pravne materije.

U sporovima iz radnih odnosa, naš tim ima bogato iskustvo u rešavanju sporova koja se odnose na potraživanja iz radnog odnosa, naknade štete zbog nezakonitog otkaza, uvećanja zared, naknade štete zbog povrede na radu i štete pričinjene poslodavcu, te naš advokatski tim pruža svesrdnu i blagovremenu podršku, i težimo ka tome da se pronađe najefikasnije i najbolje rešenje za našeg klijenta, te pre pokretanja svakog postupka relano procenjujemo šanu za uspeh u nekom od sledećih sporova:

Ono o čemu posebno vodimo računa i u čemu smo u potpunosti posvećeni jesu pitanja privatnosti i zaštite podataka o ličnosti, kao i sačinjavanju pravih procedura koje se odnose na pitanja upotrebe novih tehnologija i društvenih mreža.