Advokat za nasledno pravo

Nasledno pravo

Naša kancelarija u oblasti naslednog prava pomaže u različitim pravnim pitanjima.

Oblast naslednog prava predstavlja jednu od omiljenih u radu advokatske kancelarije

Karakteriše nas studiozan i analitičan pristup, kao spremnost na istraživački rad, a sve sa ciljem pružanja najefikasnije pravne pomoći i zaštite interesa naših klijenata.

Kao i u brojnim drugim oblastima prava i u ovoj oblasti uloga advokata prilikom rešavanja naslednopravnih pitanja je od suštinskog značaja.

Na samom početku, advokat svojom pravnom analizom i savetima upoznaje klijenta sa svim pravnim aspektima životne situacije u kojoj se obreo.

Na taj način klijent stiče saznanja o svojim pravima u vezi sa zaostavštinom.

Potom naši stručnjaci preuzimaju adekvatne korake u cilju zaštite vaših prava.

Pravna pomoć u oblasti naslednog prava obuhvata:

  • Pokretanje ostavinske rasprave
  • Zastupanje stranaka u ostavinskim postupcima
  • Sastavljanje i izvršenje testamenata
  • Sastavljanje ugovora naslednog prava
  • Pobijanje ugovora naslednog prava
  • Zaštita prava nužnih naslednika
  • Smanjene/povećanje naslednog dela supružnika
  • Sastavljanje ugovora o prenosu naslednog udela
  • Vođenje parnica nastalih tokom ostavinskog postupka