Razvod braka

Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod je način da se supružnici između kojih postoji saglasnost da se brak razvede, to učine mirnim putem i zajednički odluče o vršenju roditeljskog prava i deobi zajedničke imovine.

Sadržaj:

Postupak razvoda braka

Kada odnosi između supružnika postanu poremećeni do te mere da se više ne može ostvariti zajednica života, pitanje razvoda braka postaje neminovno.

Brak se može razvesti na dva načina:

  1. Na osnovu tužbe, ako ne postoji saglasnost da se brak razvede ili ako se supružnici ne mogu saglasniti oko najvažnijih pitanja.
  2. Na osnovu sporazuma ukoliko supružnici zajednički donesu odluku o razvodu i mogu da se sporazumeju i oko drugih pitanja, koja se pre svega odnose na vršenje roditeljskog prava nad zajedničkom decom, o visini alimentacije, uređenju načina održavanja odnosa između deteta i roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo i o načinu deobe imovine stečene u braku.

Sporazumni razvod braka, ukoliko je naravno moguć, predstavlja jednostavniji, efikasniji, jeftiniji i mnogo manje stresan način za razvod jer se najčešće završava na jednom ročištu, a supružnici sami postižu dogovor o najvažnijim pitanjima bez uključivanja suda, centra za socijalni rad i drugih državnih organa.

Advokat je tu da sačini sporazum, da na pravno odgovarajući način uobliči zahteve i dogovor stranaka, da pruži pravni savet i mišljenje, da predoči sudsku praksu, pregovara sa advokatom suprotne strane oko tačaka i sadržine sporazuma, kao i da zastupa supružnike na samom ročištu za razvod braka na osnovu specijalne punomoći, ukoliko su oni odsutni ili ukoliko ne žele da se pojave pred sudom.

Koji su obavezni elementi sporazumnog razvoda?

  1. Sporazum da se brak razvede.
  2. Sporazum o vršenju roditeljskog prava.
  3. Sporazum o deobi zajedničke imovine supružnika.

Ukoliko supružnici nisu imali zajedničke imovine, niti dece, sporazum samo sadrži saglasnost da se brak razvede.

Advokat za sporazumni razvod braka

Gde se podnosi sporazum?

Kada su supružnici postigli dogovor o svim elementima sporazuma, predlog za sporazumni razvod braka podnosi se mesnom nadležnom Osnovnom sudu u mestu u kom jedan od supružnika ima prebivalište ili u kom su supružnici imali poslednje zajedničko prebivalište.

Starateljstvo nad decom

Supružnici sporazumno odlučuju o tome ko će i kako vršiti roditeljsko pravo nad decom. Vršenje roditeljskog prava može biti zajedničko ili samostalno. Zajedničko vršenje roditeljskog prava znači da bez obzira na to što su roditelji razvedeni, zajednički vrše roditeljsko pravo, što dalje znači da se ne mora u sporazumu urediti način održavanja ličnog odnosa između roditelja i dece, kao da u ovom slučaju nema alimentacije.

Ukoliko samo jedan roditelj vrši roditeljsko pravo, tada se radi o samostalnom starateljstvu, pa je potrebno napraviti sporazum u kom će se konkretizovati način održavanja ličnog odnosa roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo i deteta, kao i oko visine doprinosa za izdržavanje deteta, odnosno alimentacije. Sam sporazum, da bi ga sud usvojio, mora biti u najboljem interesu deteta.

Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo, ima obavezu i pravo da odlučuje o svim važnim pitanjima u životu deteta, kao što su odluke o školovanju, putovanju u inostranstvo, medicinskim intervencijama, promeni prebivališta deteta...

Pod detetom se podrazumeva lice koje nije navršilo 18 godina. Punoletna lica se sa pravnog stanovišta posmatraju kao pravni u poslovno sposobna, te u ovom sud u ovom slučaju neće odlučivati o vršenju roditeljskog prava, osim ukoliko se punoletno dete nalazi na redovnom školovanju do 26. godine ili se radi o detetu koje je nesposobno za rad.

Deoba zajedničke imovine

Pod zajedničkom imovinom smatra se sva ona imovina koju su supružnici tokom trajanja braka stvorili svojim radom. U praksi, dogovor supružnika oko deobe zajedničle imovine, u najčešćem broju slučajeva predstavlja pitanje koje prouzrokuje broje probleme, jer je sporan doprinos supružnika u stvaranju zajedničke imovine. Porodični zakon predviđa da, ukoliko postoji zajednička imovina supružnika, da bi se brak mogao sprovesti na osnovu sporazuma, neophodno je da sadrži i sporazum oko deobe zajedničke imovine.

Imovina koju su supružnici stekli pre zaključenja braka, kao i ona koju su tokom trajanja braka stekli na osnovu nasleđivanja ili poklonom predstavlja njihovu posebnu imovinu i ona nije predmet deobe.

Deoba zajedničke imovine

Šta je potrebno od dokumenata za razvod?

Neophodnu dokumentaciju čini:

Koliko traje postupak za razvod?

Porodični zakon kao osnovni zakon na kom počiva porodično pravo predviđa hitno postupanje u svim odnosima koji uključuju supružnike i decu, što znači da će sud u veoma kratkom roku od prijema predloga za sporazumni razvod braka zakazati jedino ročište, ukoliko se supružnici ne predomisle i ukoliko ne postoje neke nepravilnosti u predlogu.

Razvod braka sa stranim državljaninom

Ukoliko je brak sklopljen u Srbiji sa stranim državljaninom koji živi u inostranstvu, neophodno je da advokatu ili drugom licu u Srbiji pošalje specijalno punomoćje za zastupanje, koje mora biti overeno u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije ili kod notara, u kom slučaju mora imati klauzulu apostille, I mora biti prevedeno na srpski jezik od strane sudskog tumača.

Da li je neophodan advokat?

Advokat za razvod braka vam formalno nije neophodan, ali njegova uloga je od neprocenjivog značaja budući da je pravni stručnjak koji poznaje Porodično pravo, koji će sačiniti sporazum na pravno valjan način, i stručno formalizovati vaš dogovor, kako iz neznanja ukoliko samostalno budete sačinjavali sporazum, ne biste načinili greške koje se kasnije teško ispravljaju. Kako razvod braka sa sobom povlači brojne posledice, angažovanje advokat je strogo preporučljivo.

Advokat predstavlja slučaj sporazumnog razvoda braka pred sudijom u sudnici, objašnjavajući detalje dogovora između supružnika.

Koliko košta sporazumni razvod?

Advokati svoje usluge naplaćuju na osnovu advokatske tarife, koju predviđa advokatska komora i koja je javno dostupnam te ista na teritoriji cele Republike Srbije. Advokati imaju mogućnost da strankama u svakom konkretnom slučaju izađu u susret i naplate manji iznos od onog propisanog tarifom, ali ovaj iznos ne može biti manji od 50% propisanog iznosa.

Kod sporazumnog razvoda braka, uglavnom svaka strana snosi svoje troškove i plaća taksu od 2.660,00 dinara.

Zašto sporazumni razvod braka?

Prednosti sporazumnog razvoda braka su brojne, pre svega to je mogućnost da supružnici sporazumno odluče o svim relevantnim i važnim pitanjima. Postupak je brz, jednostavan i kratak, a prisustvo supružnika nije neophodno, već oni mogu ovlastiti advokate da u njihovo ime i za njihov račun preduzmu sve neophodne radnje pred sudom. Finansijski je mnogo povoljniji od razvoda braka po tužbi, odnosi između supružnika ne narušvaju se dodatno, što je svakako bolje za zajedničku decu.

Šta ako sporazumni razvod nije moguć?

Ukoliko pak postoje pitanja oko kojih se supružnici ne mogu saglasiti, kao i ukoliko vam nije poznato gde se nalazi vaš supružnik sa kojim ste samo fomralno u braku, Zakon predviđa da u tom slučaju možete podneti tužbu za razvod braka.